Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Hệ thống giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội

Hoà Bình – La Trobe – Hà Nội là một hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông nhằm mang đến cho học sinh môi trường giáo dục tốt nhất với nền tảng tri thức, kỹ năng toàn diện.

1. Tầm nhìn của Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội

Với khát vọng trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, Hệ thống giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội luôn nỗ lực hướng tới công cuộc trao truyền cảm hứng, tích cực hỗ trợ, bồi dưỡng và chuẩn bị tâm, trí, lực, các kỹ năng cho học sinh phát triển trong giai đoạn tương lai. 

2. Sứ mệnh của Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội

Phương châm của hệ thống giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội là “tôn trọng sự khác biệt và lấy học sinh làm trung tâm”. Thế hệ tương lai của đất nước sẽ được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, chất lượng cao để có cơ hội phát triển tốt nhất tư duy và nhân cách của bản thân thông qua các chương trình học có tính thu hút và khuyến khích học sinh chủ động khám phá.

Sứ mệnh của nhà trường là bồi dưỡng toàn diện cho học sinh về kiến thức, kỹ năng, nhận thức văn hóa và phẩm chất đạo đức, đặc biệt là trao cho học sinh sự phát triển tự nhiên về năng khiếu và tư duy một cách độc lập.

Sứ mệnh của Hòa Bình La Trobe là đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện

3. Giá trị cốt lõi của Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội 

Hệ thống giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội luôn luôn đề cao các giá trị cốt lõi: “Tôn trọng, Chủ động, Sáng tạo và Sẻ chia”.

+ Tôn trọng: Tôn trọng sự khác biệt, phát huy năng khiếu của mỗi cá nhân

+ Chủ động: Học sinh là trung tâm của lớp học, được trao quyền chủ động trong học tập

+ Sáng tạo: Phát huy tối đa năng lực sáng tạo của học sinh dựa trên định hướng của giáo viên

+ Hợp tác: Phát triển tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng học hỏi và làm việc cùng nhau một cách tích cực

+ Sẻ chia: Cùng nhau sẻ chia, đối xử với người khác bằng sự thấu cảm

Xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu của Việt Nam, đầy tự tin và bản lĩnh trong kỷ nguyên 4.0 là mục tiêu quan trọng mà Hệ thống giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội hướng tới. Hệ thống Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội cam kết một môi trường học tập và rèn luyện an toàn, lành mạnh và truyền cảm hứng sáng tạo tối đa cho học sinh, giúp trẻ phát triển toàn diện từ thể chất, kỹ năng, trí tuệ và cảm xúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *